Podział według miejsca

Kolejnym rodzajem oraz swoistym podziałem mebli jest podział ze względu na miejsca, w których dane meble się znajdują. Chodzi w tym przypadku oczywiście o miejsca w domu lub miejscu publicznym. Dokładniej natomiast chodzi o pomieszczenia o dostosowanym charakterze. Wiadomo, że w kuchni la przykładu będą znajdować się inne meble. Natomiast w salonie ekskluzywne meble mogą znaleźć powszechne zastosowanie. Tego rodzaju podział warunkuje nam gdzie oraz w jaki sposób można umieścić dane meble. Pierwsza grupa mebli warunkuje pojawienie się mebli w sklepach. W tym przypadku jest to miejsce publiczne, więc i meble powinny być odpowiednio do tego rodzaju funkcji dobrane. W tego rodzaju grupie Moz na wymienić obecność lad, regałów oraz w zależności od sklepów foteli i siedzeń. Oczywiście chodzi nam o sklepy typowo spożywcze. Nie mowa w tym przypadku o sklepach meblowych, w których znajdują się wszystkie meble. Oprócz tego możemy wymienić meble kościelne. Są to oczywiście ławki, ambona, konfesjonał. To są również meble.

Dodaj komentarz